دهیار روستا

آشنایی با دهیار روستا:

قادر تکریم نوجه ده

/ 2 نظر / 11 بازدید
طاهره

سلام بار دیگر اهالی و رودخانه ی نوجه ده شاهد لطف و کرم خداوند متعال شدند با جاری شدن آب شوروشوق عجیبی سراسر روستا را فرا گرفته . این مایه حیات که بعضی موقع با بی وفایی خود چهره روستا را غمگین میکند نه تنها با امدنش نمای ظاهری روستا بلکه موجب شادی حیوانات که مهمترین آنها غازها است ، شده . شادی و شگفتی و حیرت را در چشمان نظاره گر ی که شاهد این صحنه است ، می توان به وضوح مشاهده کرد.[لبخند] به زودی عکسهایی از رودخانه درج خواهد شد.

حاجي روح الله رنجبر

حاجي قادر دوست داريم[نیشخند]