آمار رسمی جمعیت روستا

آمار رسمی جمعیت روستا بر اساس سرشماری سال1385 
تعداد خانوار : 99

عنـــوان کــــل با ســـواد بی ســـواد کل جمعیت 447 نفر 347 نفر 67 نفر جمعیت مردان 226 نفر 180 نفر 28 نفر جمعیت زنان 221 نفر 167 نفر 39 نفر


چارت مقایسه ای آمار جهت بررسی نسبت ها با جمعیت کل:

آمار جمعیت

افراد باسواد

افراد بی سواد

100 %


کـل جمعیت

50 %


نسبت مردان

50 %


نسبت زنان

50 %


جمعیت باسواد

25 %


نسبت مردان

25 %


نسبت زنان

50 %


جمعیت بیسواد

25 %


نسبت مردان

25 %


نسبت زنان

/ 5 نظر / 11 بازدید
اوجاقی نیارق

سلام دوست عزیز کارتان عالی است، لطفا ،گاهی سری به ما هم بزنید امیدوارم در تمام امور زندگی و کار موفق باشید.

سولماز

دوستان وبلاگ موسسه آموزشی نمین راه اندازی شد لطفا ضمن اینکه مرجعه می کنید خواهش می کنم هم لینک کنید و هم تبلیغ سپاس به امید نمین آباد http://msn129.blogfa.com/

سولماز

دوستان وبلاگ موسسه آموزشی نمین راه اندازی شد لطفا ضمن اینکه مرجعه می کنید خواهش می کنم هم لینک کنید و هم تبلیغ سپاس به امید نمین آباد http://msn129.blogfa.com/

سولماز

دوستان وبلاگ موسسه آموزشی نمین راه اندازی شد لطفا ضمن اینکه مرجعه می کنید خواهش می کنم هم لینک کنید و هم تبلیغ سپاس به امید نمین آباد http://msn129.blogfa.com/

موسسه صادق نمین

سلام نظرات پیشنهادات و انتقادات شما چراغ راه ما خواهد بود [گل]منتظر حضور شما عزیزان هستیم